Privacy & Voorwaarden

Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Privacy_reglement_Het_Vlielandhotel

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniformer Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)